Asteri Malliyritys Oy

Tilikausi   1.1.-31.12.2014

Tase ja tuloslaskelma   1.1.-31.12.2014


Tase ja tuloslaskelma       Tase ja tuloslaskelma tileittäin       Päiväkirja       Pääkirja      

 
 
31.12.2014 31.12.2013
T A S E
    V a s t a a v a a
    PYSYVÄT VASTAAVAT
        Aineelliset hyödykkeet 90 482,25 65 882,25
    VAIHTUVAT VASTAAVAT
        Vaihto-omaisuus 79 632,00 79 632,00
        Lyhytaikaiset
            Myyntisaamiset 41 798,55 17 820,00
        Lyhytaikaiset 41 798,55 17 820,00
        Rahat ja pankkisaamiset 159 500,38 170 825,83
_____________ _____________
         371 413,18 334 160,08
============= =============
    V a s t a t t a v a a
    OMA PÄÄOMA
        Osakepääoma
            Osakepääoma 18 000,00 18 000,00
        Osakepääoma 18 000,00 18 000,00
        Ed. tilikausien voitto (tappio) 199 885,83 120 796,00
        Tilikauden voitto (tappio) 57 831,21 79 089,83
        Oma pääoma yhteensä 275 717,04 217 885,83
        VIERAS PÄÄOMA
        Pitkäaikainen
            Lainat rahoituslaitoksilta 60 000,00 60 000,00
        Pitkäaikainen 60 000,00 60 000,00
        Lyhytaikainen
            Ostovelat 7 800,00 4 300,00
            Muut velat 27 896,14 51 974,25
        Lyhytaikainen 35 696,14 56 274,25
_____________ _____________
         371 413,18 334 160,08
============= =============
 
 
1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013
T U L O S L A S K E L M A
        LIIKEVAIHTO 249 390,40 424 363,76
_____________ _____________
         249 390,40 424 363,76
        Valmistevarastojen muutos 0,00 14 200,00
        Materiaalit ja palvelut
            Ostot tilikauden aikana - 104 480,64 - 88 940,00
        Materiaalit ja palvelut - 104 480,64 - 88 940,00
        Henkilöstökulut
            Palkat ja palkkiot - 54 914,40 - 155 047,12
            Eläkekulut 2 404,31 1 461,89
            Muut henkilösivukulut - 689,88 - 2 913,38
        Henkilöstökulut - 53 199,97 - 156 498,61
        Poistot ja arvonalentumiset
            Suunnitelman mukaiset poistot 0,00 - 21 960,75
        Poistot ja arvonalentumiset - 21 960,75
        Liiketoiminnan muut kulut - 31 778,58 - 53 666,61
_____________ _____________
        LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 59 931,21 117 497,79
        Rahoitustuotot ja -kulut
            Korkokulut ja muut rahoituskulut muilta - 2 100,00 - 13 200,00
        Rahoitustuotot ja -kulut - 2 100,00 - 13 200,00
_____________ _____________
        VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 57 831,21 104 297,79
_____________ _____________
        VOITTO (TAPPIO) ENNEN TP. SIIRT. JA VEROJA 57 831,21 104 297,79
        Tuloverot
            Tilikauden verot 0,00 - 24 655,00
            Laskennalliset verot 0,00 - 552,96
        Tuloverot 0,00 - 25 207,96
_____________ _____________
        TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 57 831,21 79 089,83
============= =============

Tase ja tuloslaskelma tileittäin   1.1.-31.12.2014

Asteri Malliyritys Oy

Tase ja tuloslaskelma       Tase ja tuloslaskelma tileittäin       Päiväkirja       Pääkirja      

 
 
31.12.2014 31.12.2013
T A S E
    V a s t a a v a a
    PYSYVÄT VASTAAVAT
        Aineelliset hyödykkeet
            1120   Koneet ja kal. kauden alussa 65 882,25 76 543,00
            1121   Koneet ja kal. ostot ALV24% 0,00 4 000,00
            1122   Koneet ja kal. ostot 24 600,00 7 300,00
            1125   Poistot koneista ja kalustosta 0,00 - 21 960,75
        Aineelliset hyödykkeet 90 482,25 65 882,25
    VAIHTUVAT VASTAAVAT
        Vaihto-omaisuus
            1425   Tavarat 79 632,00 79 632,00
        Vaihto-omaisuus 79 632,00 79 632,00
        Lyhytaikaiset
            Myyntisaamiset
                1500   Myyntisaamiset lyhytaik. 41 798,55 17 820,00
            Myyntisaamiset 41 798,55 17 820,00
        Lyhytaikaiset 41 798,55 17 820,00
        Rahat ja pankkisaamiset
            1700   Kassa 7 565,94 10 189,09
            1710   Pankki 1 151 934,44 160 636,74
        Rahat ja pankkisaamiset 159 500,38 170 825,83
_____________ _____________
         371 413,18 334 160,08
============= =============
    V a s t a t t a v a a
    OMA PÄÄOMA
        Osakepääoma
            Osakepääoma
                2000   Osakepääoma 18 000,00 18 000,00
            Osakepääoma 18 000,00 18 000,00
        Osakepääoma 18 000,00 18 000,00
        Ed. tilikausien voitto (tappio)
            2020   Ed. tilikausien voitto/tappio 199 885,83 120 796,00
        Ed. tilikausien voitto (tappio) 199 885,83 120 796,00
        Tilikauden voitto (tappio) 57 831,21 79 089,83
        Oma pääoma yhteensä 275 717,04 217 885,83
        VIERAS PÄÄOMA
        Pitkäaikainen
            Lainat rahoituslaitoksilta
                2330   Eläkelainat pitkäaik. 60 000,00 60 000,00
            Lainat rahoituslaitoksilta 60 000,00 60 000,00
        Pitkäaikainen 60 000,00 60 000,00
        Lyhytaikainen
            Ostovelat
                2430   Ostovelat lyhytaik. 7 800,00 4 300,00
            Ostovelat 7 800,00 4 300,00
            Muut velat
                2450   Siirtovelat lyhytaik. 25 300,00 25 300,00
                2451   Laskennallinen verovelka 552,96 552,96
                2461   Ennakonpidätysvelka 10,00 4 093,45
                2462   Sotuvelka 0,00 161,34
                2464   ALV-velka 2 033,18 21 866,50
            Muut velat 27 896,14 51 974,25
        Lyhytaikainen 35 696,14 56 274,25
_____________ _____________
         371 413,18 334 160,08
============= =============
 
 
1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013
T U L O S L A S K E L M A
        LIIKEVAIHTO
            3000   Myynti ALV 24% 116 620,71 400 843,73
            3002   Myynti ALV 14% 3 938,60 4 392,98
            3010   Myynti ALV 24% nettokirjaus 115 120,69 0,00
            3012   Myynti ALV 14% nettokirjaus 1 187,00 0,00
            3020   Veroton myynti 12 523,40 3 570,00
            3030   Myynti ulkomaille 0,00 9 137,00
            3040   EU yhteisömyynti 0,00 6 500,70
            3050   Alennukset ALV 24% 0,00 - 80,65
        LIIKEVAIHTO 249 390,40 424 363,76
_____________ _____________
         249 390,40 424 363,76
        Valmistevarastojen muutos
            3100   Valmistevaraston muutos 0,00 14 200,00
        Valmistevarastojen muutos 0,00 14 200,00
        Materiaalit ja palvelut
            Ostot tilikauden aikana
                4000   Ostot ALV 24% bruttokirjaus - 80 580,64 - 65 020,00
                4060   EU yhteisöosto - 23 900,00 - 23 920,00
            Ostot tilikauden aikana - 104 480,64 - 88 940,00
        Materiaalit ja palvelut - 104 480,64 - 88 940,00
        Henkilöstökulut
            Palkat ja palkkiot
                6000   Palkat ja palkkiot - 54 914,40 - 155 047,12
            Palkat ja palkkiot - 54 914,40 - 155 047,12
            Eläkekulut
                6020   Eläkekulut 2 404,31 1 461,89
            Eläkekulut 2 404,31 1 461,89
            Muut henkilösivukulut
                6030   Sotu - 866,06 - 2 526,19
                6040   Muut henkilövakuutukset 176,18 - 387,19
            Muut henkilösivukulut - 689,88 - 2 913,38
        Henkilöstökulut - 53 199,97 - 156 498,61
        Poistot ja arvonalentumiset
            Suunnitelman mukaiset poistot
                7000   Suunnitelman muk. poistot 0,00 - 21 960,75
            Suunnitelman mukaiset poistot 0,00 - 21 960,75
        Poistot ja arvonalentumiset - 21 960,75
        Liiketoiminnan muut kulut
            6105   Vuokrat - 11 570,00 - 22 700,00
            6300   Päivärahat - 2 325,00 - 4 094,00
            6380   Henkilökuljetus ALV 10% - 878,83 - 639,73
            6395   Muut matkakulut - 1 793,96 - 3 361,50
            6500   Mainoskulut ALV 24% - 4 321,78 - 10 875,79
            6705   Autojen poltto ja voit.ain. - 2 210,00 - 3 340,00
            6725   Autojen korjaus ja huolto - 1 997,50 - 1 239,75
            6735   Muut autokulut - 730,35 0,00
            6740   Autovakuutukset ja -verot - 1 234,50 0,00
            6900   Toimistotarv. ALV 24% - 80,65 - 449,18
            6920   Atk-kulut ALV 24% - 4 636,01 - 6 966,66
        Liiketoiminnan muut kulut - 31 778,58 - 53 666,61
_____________ _____________
        LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 59 931,21 117 497,79
        Rahoitustuotot ja -kulut
            Korkokulut ja muut rahoituskulut muilta
                7400   Korkokulut - 2 000,00 - 12 400,00
                7500   Muut rahoituskulut - 100,00 - 800,00
            Korkokulut ja muut rahoituskulut muilta - 2 100,00 - 13 200,00
        Rahoitustuotot ja -kulut - 2 100,00 - 13 200,00
_____________ _____________
        VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 57 831,21 104 297,79
_____________ _____________
        VOITTO (TAPPIO) ENNEN TP. SIIRT. JA VEROJA 57 831,21 104 297,79
        Tuloverot
            Tilikauden verot
                9200   Kauden ennakkoverot 0,00 - 25 000,00
                9210   Muiden kausien verot 0,00 345,00
            Tilikauden verot - 24 655,00
            Laskennalliset verot
                9230   Laskennalliset verot 0,00 - 552,96
            Laskennalliset verot 0,00 - 552,96
        Tuloverot 0,00 - 25 207,96
_____________ _____________
        TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 57 831,21 79 089,83
============= =============

Päiväkirja   1.1.-31.12.2014

Asteri Malliyritys Oy

Tase ja tuloslaskelma       Tase ja tuloslaskelma tileittäin       Päiväkirja       Pääkirja      

TosNo Pvm TosLaji KustP Lasku Selite Lisäselite Debet Kredit Summa
1 2.1.2014 aa Kassa - Myynti ALV 24 1700 3000 10 563,00
2 3.1.2014 cc vuokra 6105 1710 1 895,00
3 3.1.2014 cc Ennakonpidätysvelka 2461 **** 4 083,45
3 3.1.2014 cc Sotuvelka 2462 **** 161,34
3 3.1.2014 cc Pankki 1 **** 1710 4 244,79
4 5.1.2014 Laskujen 1101 ja 1102 maksut 1710 1500 15 623,13
5 7.1.2014 aa Kassa - Myynti ALV 24 1700 3000 12 460,00
6 7.1.2014 cc Korkokulut 7400 **** 2 000,00
6 7.1.2014 cc Muut rahoituskulut 7500 **** 100,00
6 7.1.2014 cc Pankki 1 **** 1710 2 100,00
7 7.1.2014 cc ALV-velka - Pankki 1 2464 1710 10 060,05
8 7.1.2014 Laskun 1103 maksu 1710 1500 3 604,90
9 8.1.2014 bb PH OrpBook 740 -tietokone 6920 1700 852,00
10 8.1.2014 cc Siirto kassasta 1710 1700 25 000,00
11 8.1.2014 bb mainos päivälehdessä 6500 1700 650,00
12 10.1.2014 aa GL E591L -tietokone 6920 1700 1 490,00
13 10.1.2014 bb Kassa - Myynti ALV 24 1700 3000 8 640,30
14 10.1.2014 aa lisäkeskusmuisti 6920 1710 100,00
15 10.1.2014 aa mainos iltapäivälehdessä 6500 1700 3 521,00
16 10.1.2014 cc polttoaine 6705 1700 390,00
17 10.1.2014 aa 2101 Kallen kangas Oy 4000 2430 98 700,00
18 10.1.2014 Lsno 1104, 1105 ja 1106 maksut 1710 1500 20 566,52
19 12.1.2014 Laskun 1107 maksu 1710 1500 5 568,66
20 14.1.2014 bb lisäakku tietokoneeseen 6920 1700 110,00
21 14.1.2014 bb ulkoinen kovalevy 6920 1700 100,00
22 20.1.2014 aa A4-tulostinpaperia 6900 1700 50,00
23 20.1.2014 aa kansioita 6900 1700 50,00
24 20.1.2014 cc Muut autokulut 6735 1710 730,35
25 20.1.2014 cc autovakuutus 6740 1710 1 234,50
26 24.1.2014 aa 2101 Kallen kangas Oy 2430 1710 98 700,00
27 28.1.2014 cc Maksettu tililtä 1 **** 1710 7 596,07
27 28.1.2014 cc Rahapalkka 6000 **** 11 000,40
27 28.1.2014 cc Sotu 2.14% 6030 2462 175,10
27 28.1.2014 cc Työttömyysvakuutus **** 6040 35,80
27 28.1.2014 cc TT-tyelmaksu **** 6020 485,06
27 28.1.2014 cc Osapäiväraha 6300 **** 108,00
27 28.1.2014 cc Päiväraha 6300 **** 468,00
27 28.1.2014 cc Km korvaus 6395 **** 588,24
27 28.1.2014 cc Ennakonpidätys **** 2461 4 047,71
28 31.1.2014 1102 Carpentteri Asteri Oy 1500 **** 6 268,08
28 31.1.2014 Myynti ALV 24 % **** 3010 26 364,19
28 31.1.2014 Myynnin ALV-velka 14 % **** 2467 18,20
28 31.1.2014 Myynti ALV 14 % **** 3012 130,00
28 31.1.2014 Myynnin ALV-velka 24 % **** 2466 6 327,42
28 31.1.2014 Myynti ALV 0 % **** 3020 12 523,40
28 31.1.2014 1107 Kuusioavain Oy 1500 **** 5 568,66
28 31.1.2014 1106 T:mi Villen Kioski 1500 **** 5 369,39
28 31.1.2014 1105 Kosken Kaluste Oy 1500 **** 6 278,63
28 31.1.2014 1103 Gisli Jensen 1500 **** 3 604,90
28 31.1.2014 1101 Asterin Apu Oy 1500 **** 9 355,05
28 31.1.2014 1104 Andrea Holmby 1500 **** 8 918,50
29 31.1.2014 Bruttokirjattujen ALV-velka 3000 2466 6 128,38
29 31.1.2014 Bruttokirjattujen ALV-saaminen 1536 4000 19 103,23
29 31.1.2014 Bruttokirjattujen ALV-saaminen 1536 6500 807,29
29 31.1.2014 Bruttokirjattujen ALV-saaminen 1536 6900 19,35
29 31.1.2014 Bruttokirjattujen ALV-saaminen 1536 6920 513,29
30 31.1.2014 Myynnin 24% ALV-velka 2466 **** 12 455,80
30 31.1.2014 Myynnin 14% ALV velka 2467 **** 18,20
30 31.1.2014 Ostojen 24% ALV-saaminen **** 1536 20 443,16
30 31.1.2014 ALV-velka 2464 **** 7 969,16
31 3.2.2014 aa vaatetelineitä myymälään 1122 1710 3 250,00
32 3.2.2014 bb Myyntisaamiset lyhytaik. 1500 3000 10 000,00
33 3.2.2014 cc vuokra 6105 1710 1 895,00
34 3.2.2014 cc Ennakonpidätysvelka 2461 **** 4 047,71
34 3.2.2014 cc Sotuvelka 2462 **** 175,10
34 3.2.2014 cc Pankki 1 **** 1710 4 222,81
35 5.2.2014 Lsno 1108 maksu 1710 1500 9 766,31
36 10.2.2014 bb Kassa - Myynti ALV 24 1700 3000 4 251,20
37 10.2.2014 cc siirto pankkiin 1710 1700 10 000,00
38 10.2.2014 Lsno 1109, 1110 ja 1111 maksut 1710 1500 22 241,98
39 11.2.2014 cc ALV-velka - Pankki 1 2464 1710 11 806,45
40 14.2.2014 Lsno 1112 maksu 1710 1500 6 159,14
41 17.2.2014 aa Atk-laitteita 6920 1700 160,00
42 17.2.2014 aa mainos mainoslehtisessä 6500 1700 200,00
43 17.2.2014 bb PH 404 -tulostin 6920 1700 450,00
44 17.2.2014 bb Kassa - Myynti ALV 24 1700 3000 4 568,00
45 17.2.2014 cc siirto pankkiin 1710 1700 5 000,00
46 20.2.2014 cc autojen polttoaineet 6705 1700 365,00
47 20.2.2014 aa 2102 Lassin lumppu Oy 4000 2430 1 220,00
48 24.2.2014 bb EU yhteisöost - Kassa 4060 1710 7 000,00
49 24.2.2014 aa Kassa 1700 3002 1 140,00
50 24.2.2014 aa taksimatka 6380 1700 220,00
51 24.2.2014 bb tietokoneen korjaus 6920 1700 230,00
52 24.2.2014 bb laskin 6920 1700 70,00
53 25.2.2014 cc auton korjaus 6725 1700 998,75
54 25.2.2014 aa 2102 Lassin lumppu Oy 2430 1710 1 220,00
55 26.2.2014 cc Sotu 2.14% 6030 2462 175,10
55 26.2.2014 cc Rahapalkka 6000 **** 11 000,40
55 26.2.2014 cc Ennakonpidätys **** 2461 4 215,39
55 26.2.2014 cc Km korvaus 6395 **** 451,93
55 26.2.2014 cc Päiväraha 6300 **** 390,00
55 26.2.2014 cc Osapäiväraha 6300 **** 72,00
55 26.2.2014 cc TT-tyelmaksu **** 6020 485,06
55 26.2.2014 cc Työttömyysvakuutus **** 6040 35,80
55 26.2.2014 cc Maksettu tililtä 1 **** 1710 7 178,08
56 28.2.2014 Myynnin ALV-velka 14 % **** 2467 75,18
56 28.2.2014 Myynti ALV 14 % **** 3012 537,00
56 28.2.2014 Myynnin ALV-velka 24 % **** 2466 7 268,76
56 28.2.2014 Myynti ALV 24 % **** 3010 30 286,49
56 28.2.2014 1112 Kuusioavain Oy 1500 **** 6 159,14
56 28.2.2014 1111 T:mi Villen Kioski 1500 **** 6 031,55
56 28.2.2014 1110 Kosken Kaluste Oy 1500 **** 6 310,78
56 28.2.2014 1108 Asterin Apu Oy 1500 **** 9 766,31
56 28.2.2014 1109 Carpentteri Asteri Oy 1500 **** 9 899,65
57 28.2.2014 Bruttokirjattujen ALV-velka 3000 2466 3 642,43
57 28.2.2014 Bruttokirjattujen ALV-saaminen 1536 4000 236,13
57 28.2.2014 Bruttokirjattujen ALV-saaminen 1536 6500 38,71
57 28.2.2014 Bruttokirjattujen ALV-saaminen 1536 6920 176,13
58 28.2.2014 Bruttokirjattujen ALV-velka 3002 2467 140,00
59 28.2.2014 Bruttokirjattujen ALV-saaminen 1540 6380 20,00
60 28.2.2014 yhteisöhank.suoritettava vero 4060 2465 1 680,00
60 28.2.2014 yhteisöhank.vähennettävä vero 1535 4060 1 680,00
61 28.2.2014 Myynnin 24% ALV-velka 2466 **** 10 911,19
61 28.2.2014 Myynnin 14% ALV velka 2467 **** 215,18
61 28.2.2014 Yhteisöhankintojen ALV-velka 2465 **** 1 680,00
61 28.2.2014 Ostojen 24% ALV-saaminen **** 1536 450,97
61 28.2.2014 Ostojen 10% ALV-saaminen **** 1540 20,00
61 28.2.2014 Yhteisöhank. ALV-saaminen **** 1535 1 680,00
61 28.2.2014 ALV-velka **** 2464 10 655,40
62 3.3.2014 bb mallinukkeja 1122 1710 3 250,00
63 3.3.2014 aa Myyntisaamiset lyhytaik. 1500 3000 10 000,00
64 3.3.2014 cc vuokra 6105 1710 1 895,00
65 3.3.2014 cc siirto pankkiin 1710 1700 500,00
66 4.3.2014 Lsno 1113 maksu 1710 1500 9 991,86
67 7.3.2014 aa Kassa - Myynti ALV 24 1700 3000 4 251,20
68 7.3.2014 cc Sotuvelka 2462 **** 175,10
68 7.3.2014 cc Ennakonpidätysvelka 2461 **** 4 215,39
68 7.3.2014 cc Pankki 1 **** 1710 4 390,49
69 12.3.2014 cc ALV-velka - Pankki 1 2464 1710 7 969,16
70 12.3.2014 Lsno 1114, 1115 ja 1116 maksut 1710 1500 22 160,26
71 13.3.2014 bb 2103 Räsäsen rätti Oy 3000 2430 4 960,00
72 13.3.2014 Lsno 1117 maksu 1710 1500 7 229,51
73 17.3.2014 aa uusia näppäimistöjä 6920 1700 160,00
74 17.3.2014 aa mainos kevätkärpäsessä 6500 1700 200,00
75 17.3.2014 bb Atk-tietokone 6920 1700 450,00
76 17.3.2014 bb Kassa - Myynti ALV 24 1700 3000 4 568,00
77 20.3.2014 cc autojen polttoaineet 6705 1700 365,00
78 24.3.2014 aa EU yhteisöost - Kassa 4060 1700 7 000,00
79 24.3.2014 aa Kassa 1700 3002 1 170,00
80 24.3.2014 bb taximatka 6380 1700 220,00
81 24.3.2014 bb Sungsam 9600 -näyttö 6920 1700 230,00
82 24.3.2014 bb Sungsam 9600:n takuu 6920 1700 70,00
83 24.3.2014 cc auton korjaus 6725 1700 998,75
84 24.3.2014 bb 2103 Räsäsen rätti Oy 2430 1710 4 960,00
85 28.3.2014 cc Sotu 2.14% 6030 2462 183,45
85 28.3.2014 cc Ennakonpidätys **** 2461 4 487,01
85 28.3.2014 cc Km korvaus 6395 **** 165,98
85 28.3.2014 cc Päiväraha 6300 **** 273,00
85 28.3.2014 cc Osapäiväraha 6300 **** 54,00
85 28.3.2014 cc TT-tyelmaksu **** 6020 510,13
85 28.3.2014 cc Työttömyysvakuutus **** 6040 37,13
85 28.3.2014 cc Maksettu tililtä 1 **** 1710 7 209,11
85 28.3.2014 cc Rahapalkka 6000 **** 11 750,40
86 31.3.2014 Myynnin ALV-velka 14 % **** 2467 72,80
86 31.3.2014 Myynti ALV 14 % **** 3012 520,00
86 31,3,2014 Myynnin ALV-velka 24 % **** 2466 7 507,52
86 31,3,2014 Myynti ALV 24 % **** 3010 31 281,31
86 31,3,2014 1117 Kuusioavain Oy 1500 **** 7 229,51
86 31,3,2014 1116 T:mi Villen Kioski 1500 **** 5 515,97
86 31,3,2014 1115 Kosken Kaluste Oy 1500 **** 7 129,01
86 31,3,2014 1113 Asterin Apu Oy 1500 **** 9 991,86
86 31,3,2014 1114 Carpentteri Asteri Oy 1500 **** 9 515,28
87 31.3.2014 Bruttokirjattujen ALV-velka 3000 2466 2 682,43
87 31.3.2014 Bruttokirjattujen ALV-saaminen 1536 6500 38,71
87 31.3.2014 Bruttokirjattujen ALV-saaminen 1536 6920 176,13
88 31.3.2014 Bruttokirjattujen ALV-velka 3002 2467 143,68
89 31.3.2014 Bruttokirjattujen ALV-saaminen 1540 6380 20,00
90 31.3.2014 yhteisöhank.suoritettava vero 4060 2465 1 680,00
90 31.3.2014 yhteisöhank.vähennettävä vero 1535 4060 1 680,00
91 31.3.2014 Myynnin 24% ALV-velka 2466 **** 10 189,95
91 31.3.2014 Myynnin 14% ALV velka 2467 **** 216,48
91 31.3.2014 Yhteisöhankintojen ALV-velka 2465 **** 1 680,00
91 31.3.2014 Ostojen 24% ALV-saaminen **** 1536 214,84
91 31.3.2014 Ostojen 10% ALV-saaminen **** 1540 20,00
91 31.3.2014 Yhteisöhank. ALV-saaminen **** 1535 1 680,00
91 31.3.2014 ALV-velka **** 2464 10 171,59
92 2.4.2014 aa hyllyjä myymälään 1122 1710 2 800,00
93 2.4.2014 bb myllyjä myymälään 1122 1710 12 000,00
94 2.4.2014 cc vuokra 6105 1710 1 945,00
95 2.4.2014 aa Pankki 1 - Kassa 1710 1700 1 601,00
96 7.4.2014 cc autojen polttoaineet 6705 1700 120,00
97 8.4.2014 bb Kassa - Myynti ALV 24 1700 3000 4 500,00
98 8.4.2014 cc Sotuvelka 2462 **** 183,45
98 8.4.2014 cc Ennakonpidätysvelka 2461 **** 4 487,01
98 8.4.2014 cc Pankki 1 **** 1710 4 670,46
99 8.4.2014 Lsno 1118, 1119 ja 1120 maksut 1710 1500 4 808,10
100 10.4.2014 aa taximatka 6380 1700 55,00
101 10.4.2014 Lsno 1121 maksu 1710 1500 4 728,69
102 14.4.2014 cc ALV-velka - Pankki 1 2464 1710 10 655,40
103 14.4.2014 aa 2104 Hannun hattu Oy 3000 2430 5 700,00
104 16.4.2014 bb leimaisimia 6920 1700 220,00
105 16.4.2014 bb mainos Tulkku-wappujulkaisussa 6500 1700 500,00
106 16.4.2014 aa tietokoneen hiiriä 6920 1700 100,00
107 16.4.2014 aa Kassa - Myynti ALV 24 1700 3000 5 568,00
108 22.4.2014 cc autojen polttoaineet 6705 1700 360,00
109 23.4.2014 aa EU yhteisöost - Kassa 4060 1700 5 000,00
110 23.4.2014 bb Kassa 1700 3002 1 080,00
111 23.4.2014 bb taxi 6380 1700 180,00
112 23.4.2014 aa kassakone 6920 1700 190,00
113 23.4.2014 bb taskulaskin 6920 1700 85,00
114 23.4.2014 aa 2104 Hannun hattu Oy 2430 1710 5 700,00
115 28.4.2014 cc Työttömyysvakuutus **** 6040 32,97
115 28.4.2014 cc Maksettu tililtä 1 **** 1710 6 706,19
115 28.4.2014 cc TT-tyelmaksu **** 6020 453,63
115 28.4.2014 cc Osapäiväraha 6300 **** 90,00
115 28.4.2014 cc Päiväraha 6300 **** 390,00
115 28.4.2014 cc Km korvaus 6395 **** 292,83
115 28.4.2014 cc Ennakonpidätys **** 2461 4 014,04
115 28.4.2014 cc Rahapalkka 6000 **** 10 434,00
115 28.4.2014 cc Sotu 2.14% 6030 2462 162,98
116 30.4.2014 1118 Asterin Apu Oy 1500 **** 868,00
116 30.4.2014 1119 Carpentteri Asteri Oy 1500 **** 1 832,10
116 30.4.2014 1120 Kosken Kaluste Oy 1500 **** 2 108,00
116 30.4.2014 1121 T:mi Villen Kioski 1500 **** 4 728,69
116 30.4.2014 1122 Kuusioavain Oy 1500 **** 6 815,92
116 30.4.2014 Myynti ALV 24 % **** 3010 13 187,67
116 30.4.2014 Myynnin ALV-velka 24 % **** 2466 3 165,04
117 30.4.2014 Bruttokirjattujen ALV-velka 3000 2466 845,42
117 30.4.2014 Bruttokirjattujen ALV-saaminen 1536 6500 96,77
117 30.4.2014 Bruttokirjattujen ALV-saaminen 1536 6920 115,16
118 30.4.2014 Bruttokirjattujen ALV-velka 3002 2467 132,63
119 30.4.2014 Bruttokirjattujen ALV-saaminen 1540 6380 21,36
120 30.4.2014 yhteisöhank.suoritettava vero 4060 2465 1 200,00
120 30.4.2014 yhteisöhank.vähennettävä vero 1535 4060 1 200,00
121 30.4.2014 Myynnin 24% ALV-velka 2466 **** 4 010,46
121 30.4.2014 Myynnin 14% ALV velka 2467 **** 132,63
121 30.4.2014 Yhteisöhankintojen ALV-velka 2465 **** 1 200,00
121 30.4.2014 Ostojen 24% ALV-saaminen **** 1536 211,93
121 30.4.2014 Ostojen 10% ALV-saaminen **** 1540 21,36
121 30.4.2014 Yhteisöhank. ALV-saaminen **** 1535 1 200,00
121 30.4.2014 ALV-velka **** 2464 3 909,80
122 7.5.2014 cc autojen polttoaineet 6705 1700 160,00
123 8.5.2014 bb Kassa - Myynti ALV 24 1700 3000 4 900,00
124 12.5.2014 aa taximatka 6380 1700 62,00
125 16.5.2014 aa Sungsam Galaksi -puhelin 6920 1700 180,00
126 16.5.2014 aa mainos 6500 1700 150,00
127 16.5.2014 bb pöytäradio 6920 1700 99,00
128 16.5.2014 bb Kassa - Myynti ALV 24 1700 3000 6 000,00
129 22.5.2014 cc autojen polttoaineet 6705 1700 270,00
130 23.5.2014 aa EU yhteisöost - Kassa 4060 1700 4 900,00
131 23.5.2014 aa Kassa 1700 3002 1 100,00
132 23.5.2014 bb taximatka 6380 1700 158,70
133 23.5.2014 bb adsl-reititin 6920 1700 180,00
134 23.5.2014 aa wifi-hub 6920 1700 42,65
135 2.5.2014 aa Pankki 1 - Kassa 1710 1700 1 700,00
136 2.5.2014 aa tuoleja myymälään 1122 1710 2 100,00
137 2.5.2014 cc vuokra 6105 1710 1 945,00
138 8.5.2014 cc Ennakonpidätysvelka 2461 **** 4 014,04
138 8.5.2014 cc Sotuvelka 2462 **** 162,98
138 8.5.2014 cc Pankki 1 **** 1710 4 177,02
139 14.5.2014 cc ALV-velka - Pankki 1 2464 1710 10 171,59
140 14.5.2014 bb 2105 Keijon kenkä Oy 3000 2430 5 200,00
141 14.5.2014 KTL lista laskujen maksut 1122, 1123, 1124, 1125 ja 1126 1710 1500 14 269,59
142 20.5.2014 KTL lista laskujen maksut 1127, 1128 1710 1500 5 929,07
143 23.5.2014 bb 2105 Keijon kenkä Oy 2430 1710 5 200,00
144 28.5.2014 cc Päiväraha 6300 **** 390,00
144 28.5.2014 cc Osapäiväraha 6300 **** 90,00
144 28.5.2014 cc Työttömyysvakuutus **** 6040 34,48
144 28.5.2014 cc Km korvaus 6395 **** 294,98
144 28.5.2014 cc Ennakonpidätys **** 2461 4 076,48
144 28.5.2014 cc Sotu 2.14% 6030 2462 169,43
144 28.5.2014 cc Rahapalkka 6000 **** 10 729,20
144 28.5.2014 cc Maksettu tililtä 1 **** 1710 6 922,79
144 28.5.2014 cc TT-tyelmaksu **** 6020 470,43
145 31.5.2014 1130 Kosken Kaluste Oy 1500 **** 744,00
145 31.5.2014 1125 Kosken Kaluste Oy 1500 **** 855,60
145 31.5.2014 1123 Asterin Apu Oy 1500 **** 1 736,00
145 31.5.2014 1129 Viertolan Valinta Ky 1500 **** 1 248,06
145 31.5.2014 1128 Asunto Oy Helenenhovi 1500 **** 1 215,20
145 31.5.2014 1124 Carpentteri Asteri Oy 1500 **** 2 473,80
145 31.5.2014 1126 T:mi Villen Kioski 1500 **** 2 408,27
145 31.5.2014 1131 Mikko Viulunkieli 1500 **** 1 976,49
145 31.5.2014 1127 Kuusioavain Oy 1500 **** 4 703,87
145 31.5.2014 Myynnin ALV-velka 24% **** 2466 3 360,26
145 31.5.2014 Myynri ALV 24% **** 3010 14 001,03
146 31.5.2014 Bruttokirjattujen ALV-velka 3000 2466 1 103,23
146 31.5.2014 Bruttokirjattujen ALV-saaminen 1536 6500 29,03
146 31.5.2014 Bruttokirjattujen ALV-saaminen 1536 6920 97,09
147 31.5.2014 Bruttokirjattujen ALV-velka 3002 2467 135,09
148 31.5.2014 Bruttokirjattujen ALV-saaminen 1540 6380 20,06
149 31.5.2014 yhteisöhank.suoritettava vero 4060 2465 1 176,00
149 31.5.2014 yhteisöhank.vähennettävä vero 1535 4060 1 176,00
150 31.5.2014 Myynnin 24% ALV-velka 2466 **** 4 463,49
150 31.5.2014 Myynnin 14% ALV velka 2467 **** 135,09
150 31.5.2014 Yhteisöhankintojen ALV-velka 2465 **** 1 176,00
150 31.5.2014 Ostojen 24% ALV-saaminen **** 1536 126,12
150 31.5.2014 Ostojen 10% ALV-saaminen **** 1540 20,06
150 31.5.2014 Yhteisöhank. ALV-saaminen **** 1535 1 176,00
150 31.5.2014 ALV-velka **** 2464 4 452,40
151 2.6.2014 bb valaisimia myymälään 1122 1710 1 200,00
152 2.6.2014 aa 1109 Myyntisaamise - Myynti ALV 24 1500 3000 62 000,00
153 2.6.2014 cc vuokra 6105 1710 1 995,00
154 2.6.2014 cc Siirto pankkiin 1710 1700 2 100,00
155 6.6.2014 cc autojen polttoaineet 6705 1700 180,00
156 6.6.2014 aa Kassa - Myynti ALV 24 1700 3000 5 500,00
157 6.6.2014 cc Sotuvelka 2462 **** 169,43
157 6.6.2014 cc Ennakonpidätysvelka 2461 **** 4 076,48
157 6.6.2014 cc Pankki 1 **** 1710 4 245,91
158 12.6.2014 bb taximatka 6380 1700 71,00
159 12.6.2014 cc ALV-velka - Pankki 1 2464 1710 3 909,80
160 12.6.2014 bb 2106 Simon sukka Oy 3000 2430 3 500,00
161 12.6.2014 aa 1109 Pankki 1 - Myyntisaamise 1710 1500 62 000,00
162 16.6.2014 bb Atk-laitteita 6920 1700 180,00
163 16.6.2014 cc Siirto kassasta 1710 1700 10 000,00
164 16.6.2014 aa mainos kesälehdessä 6500 1700 138,00
165 16.6.2014 aa Kassa - Myynti ALV 24 1700 3000 6 200,00
166 30.6.2014 Bruttokirjattujen ALV-velka 3000 2466 13 587,10
166 30.6.2014 Bruttokirjattujen ALV-saaminen 1536 6500 26,71
166 30.6.2014 Bruttokirjattujen ALV-saaminen 1536 6920 34,84
167 30.6.2014 Bruttokirjattujen ALV-saaminen 1540 6380 6,45
168 30.6.2014 Myynnin 24% ALV-velka 2466 **** 13 587,10
168 30.6.2014 Ostojen 24% ALV-saaminen **** 1536 61,55
168 30.6.2014 Ostojen 10% ALV-saaminen **** 1540 6,45
168 30.6.2014 ALV-velka **** 2464 13 519,10
Debet yht. 1 183 284,30
Kredit yht. 1 183 284,30

Pääkirja   1.1.-31.12.2014

Asteri Malliyritys Oy

Tase ja tuloslaskelma       Tase ja tuloslaskelma tileittäin       Päiväkirja       Pääkirja      

1120 Koneet ja kal. kauden alussa
Tammikuu 2014 -AlkusaldoKauden debetKauden kreditKauden saldoLoppusaldo
Kesäkuu 2014 65 882,25 0,00 0,00 0,00 65 882,25
 
1122 Koneet ja kal. ostot
313.2.2014aavaatetelineitä myymälään11221710 3 250,00 +
623.3.2014bbmallinukkeja11221710 3 250,00 +
922.4.2014aahyllyjä myymälään11221710 2 800,00 +
932.4.2014bbmyllyjä myymälään11221710 12 000,00 +
1362.5.2014aatuoleja myymälään11221710 2 100,00 +
1512.6.2014bbvalaisimia myymälään11221710 1 200,00 +
Tammikuu 2014 -AlkusaldoKauden debetKauden kreditKauden saldoLoppusaldo
Kesäkuu 2014 0,00 24 600,00 0,00 24 600,00 24 600,00
 
1425 Tavarat
Tammikuu 2014 -AlkusaldoKauden debetKauden kreditKauden saldoLoppusaldo
Kesäkuu 2014 79 632,00 0,00 0,00 0,00 79 632,00
 
1500 Myyntisaamiset lyhytaik.
45.1.2014Laskujen 1101 ja 1102 maksut17101500 15 623,13 -
87.1.2014Laskun 1103 maksu17101500 3 604,90 -
1810.1.2014Lsno 1104, 1105 ja 1106 maksut17101500 20 566,52 -
1912.1.2014Laskun 1107 maksu17101500 5 568,66 -
2831.1.20141102Carpentteri Asteri Oy1500**** 6 268,08 +
2831.1.20141107Kuusioavain Oy1500**** 5 568,66 +
2831.1.20141106T:mi Villen Kioski1500**** 5 369,39 +
2831.1.20141105Kosken Kaluste Oy1500**** 6 278,63 +
2831.1.20141103Gisli Jensen1500**** 3 604,90 +
2831.1.20141101Asterin Apu Oy1500**** 9 355,05 +
2831.1.20141104Andrea Holmby1500**** 8 918,50 +
323.2.2014bbMyyntisaamiset lyhytaik.15003000 10 000,00 +
355.2.2014Lsno 1108 maksu17101500 9 766,31 -
3810.2.2014Lsno 1109, 1110 ja 1111 maksut17101500 22 241,98 -
4014.2.2014Lsno 1112 maksu17101500 6 159,14 -
5628.2.20141112Kuusioavain Oy1500**** 6 159,14 +
5628.2.20141111T:mi Villen Kioski1500**** 6 031,55 +
5628.2.20141110Kosken Kaluste Oy1500**** 6 310,78 +
5628.2.20141108Asterin Apu Oy1500**** 9 766,31 +
5628.2.20141109Carpentteri Asteri Oy1500**** 9 899,65 +
633.3.2014aaMyyntisaamiset lyhytaik.15003000 10 000,00 +
664.3.2014Lsno 1113 maksu17101500 9 991,86 -
7012.3.2014Lsno 1114, 1115 ja 1116 maksut17101500 22 160,26 -
7213.3.2014Lsno 1117 maksu17101500 7 229,51 -
8631,3,20141117Kuusioavain Oy1500**** 7 229,51 +
8631,3,20141116T:mi Villen Kioski1500**** 5 515,97 +
8631,3,20141115Kosken Kaluste Oy1500**** 7 129,01 +
8631,3,20141113Asterin Apu Oy1500**** 9 991,86 +
8631,3,20141114Carpentteri Asteri Oy1500**** 9 515,28 +
998.4.2014Lsno 1118, 1119 ja 1120 maksut17101500 4 808,10 -
10110.4.2014Lsno 1121 maksu17101500 4 728,69 -
11630.4.20141118Asterin Apu Oy1500**** 868,00 +
11630.4.20141119Carpentteri Asteri Oy1500**** 1 832,10 +
11630.4.20141120Kosken Kaluste Oy1500**** 2 108,00 +
11630.4.20141121T:mi Villen Kioski1500**** 4 728,69 +
11630.4.20141122Kuusioavain Oy1500**** 6 815,92 +
14114.5.2014KTL lista laskujen maksut1122, 1123, 1124, 1125 ja 112617101500 14 269,59 -
14220.5.2014KTL lista laskujen maksut1127, 112817101500 5 929,07 -
14531.5.20141130Kosken Kaluste Oy1500**** 744,00 +
14531.5.20141125Kosken Kaluste Oy1500**** 855,60 +
14531.5.20141123Asterin Apu Oy1500**** 1 736,00 +
14531.5.20141129Viertolan Valinta Ky1500**** 1 248,06 +
14531.5.20141128Asunto Oy Helenenhovi1500**** 1 215,20 +
14531.5.20141124Carpentteri Asteri Oy1500**** 2 473,80 +
14531.5.20141126T:mi Villen Kioski1500**** 2 408,27 +
14531.5.20141131Mikko Viulunkieli1500**** 1 976,49 +
14531.5.20141127Kuusioavain Oy1500**** 4 703,87 +
1522.6.2014aa1109Myyntisaamise - Myynti ALV 2415003000 62 000,00 +
16112.6.2014aa1109Pankki 1 - Myyntisaamise17101500 62 000,00 -
Tammikuu 2014 -AlkusaldoKauden debetKauden kreditKauden saldoLoppusaldo
Kesäkuu 2014 17 820,00 238 626,27 214 647,72 23 978,55 41 798,55
 
1535 Yhteisöhank. ALV-saaminen
6028.2.2014yhteisöhank.vähennettävä vero15354060 1 680,00 +
6128.2.2014Yhteisöhank. ALV-saaminen****1535 1 680,00 -
9031.3.2014yhteisöhank.vähennettävä vero15354060 1 680,00 +
9131.3.2014Yhteisöhank. ALV-saaminen****1535 1 680,00 -
12030.4.2014yhteisöhank.vähennettävä vero15354060 1 200,00 +
12130.4.2014Yhteisöhank. ALV-saaminen****1535 1 200,00 -
14931.5.2014yhteisöhank.vähennettävä vero15354060 1 176,00 +
15031.5.2014Yhteisöhank. ALV-saaminen****1535 1 176,00 -
Tammikuu 2014 -AlkusaldoKauden debetKauden kreditKauden saldoLoppusaldo
Kesäkuu 2014 0,00 5 736,00 5 736,00 0,00 0,00
 
1536 Ostojen 24% ALV-saaminen
2931.1.2014Bruttokirjattujen ALV-saaminen15364000 19 103,23 +
2931.1.2014Bruttokirjattujen ALV-saaminen15366500 807,29 +
2931.1.2014Bruttokirjattujen ALV-saaminen15366900 19,35 +
2931.1.2014Bruttokirjattujen ALV-saaminen15366920 513,29 +
3031.1.2014Ostojen 24% ALV-saaminen****1536 20 443,16 -
5728.2.2014Bruttokirjattujen ALV-saaminen15364000 236,13 +
5728.2.2014Bruttokirjattujen ALV-saaminen15366500 38,71 +
5728.2.2014Bruttokirjattujen ALV-saaminen15366920 176,13 +
6128.2.2014Ostojen 24% ALV-saaminen****1536 450,97 -
8731.3.2014Bruttokirjattujen ALV-saaminen15366500 38,71 +
8731.3.2014Bruttokirjattujen ALV-saaminen15366920 176,13 +
9131.3.2014Ostojen 24% ALV-saaminen****1536 214,84 -
11730.4.2014Bruttokirjattujen ALV-saaminen15366500 96,77 +
11730.4.2014Bruttokirjattujen ALV-saaminen15366920 115,16 +
12130.4.2014Ostojen 24% ALV-saaminen****1536 211,93 -
14631.5.2014Bruttokirjattujen ALV-saaminen15366500 29,03 +
14631.5.2014Bruttokirjattujen ALV-saaminen15366920 97,09 +
15031.5.2014Ostojen 24% ALV-saaminen****1536 126,12 -
16630.6.2014Bruttokirjattujen ALV-saaminen15366500 26,71 +
16630.6.2014Bruttokirjattujen ALV-saaminen15366920 34,84 +
16830.6.2014Ostojen 24% ALV-saaminen****1536 61,55 -
Tammikuu 2014 -AlkusaldoKauden debetKauden kreditKauden saldoLoppusaldo
Kesäkuu 2014 0,00 21 508,57 21 508,57 0,00 0,00
 
1540 Ostojen 10% ALV-saaminen
5928.2.2014Bruttokirjattujen ALV-saaminen15406380 20,00 +
6128.2.2014Ostojen 10% ALV-saaminen****1540 20,00 -
8931.3.2014Bruttokirjattujen ALV-saaminen15406380 20,00 +
9131.3.2014Ostojen 10% ALV-saaminen****1540 20,00 -
11930.4.2014Bruttokirjattujen ALV-saaminen15406380 21,36 +
12130.4.2014Ostojen 10% ALV-saaminen****1540 21,36 -
14831.5.2014Bruttokirjattujen ALV-saaminen15406380 20,06 +
15031.5.2014Ostojen 10% ALV-saaminen****1540 20,06 -
16730.6.2014Bruttokirjattujen ALV-saaminen15406380 6,45 +
16830.6.2014Ostojen 10% ALV-saaminen****1540 6,45 -
Tammikuu 2014 -AlkusaldoKauden debetKauden kreditKauden saldoLoppusaldo
Kesäkuu 2014 0,00 87,87 87,87 0,00 0,00
 
1700 Kassa
12.1.2014aaKassa - Myynti ALV 2417003000 10 563,00 +
57.1.2014aaKassa - Myynti ALV 2417003000 12 460,00 +
98.1.2014bbPH OrpBook 740 -tietokone69201700 852,00 -
108.1.2014ccSiirto kassasta17101700 25 000,00 -
118.1.2014bbmainos päivälehdessä65001700 650,00 -
1210.1.2014aaGL E591L -tietokone69201700 1 490,00 -
1310.1.2014bbKassa - Myynti ALV 2417003000 8 640,30 +
1510.1.2014aamainos iltapäivälehdessä65001700 3 521,00 -
1610.1.2014ccpolttoaine67051700 390,00 -
2014.1.2014bblisäakku tietokoneeseen69201700 110,00 -
2114.1.2014bbulkoinen kovalevy69201700 100,00 -
2220.1.2014aaA4-tulostinpaperia69001700 50,00 -
2320.1.2014aakansioita69001700 50,00 -
3610.2.2014bbKassa - Myynti ALV 2417003000 4 251,20 +
3710.2.2014ccsiirto pankkiin17101700 10 000,00 -
4117.2.2014aaAtk-laitteita69201700 160,00 -
4217.2.2014aamainos mainoslehtisessä65001700 200,00 -
4317.2.2014bbPH 404 -tulostin69201700 450,00 -
4417.2.2014bbKassa - Myynti ALV 2417003000 4 568,00 +
4517.2.2014ccsiirto pankkiin17101700 5 000,00 -
4620.2.2014ccautojen polttoaineet67051700 365,00 -
4924.2.2014aaKassa17003002 1 140,00 +
5024.2.2014aataksimatka63801700 220,00 -
5124.2.2014bbtietokoneen korjaus69201700 230,00 -
5224.2.2014bblaskin69201700 70,00 -
5325.2.2014ccauton korjaus67251700 998,75 -
653.3.2014ccsiirto pankkiin17101700 500,00 -
677.3.2014aaKassa - Myynti ALV 2417003000 4 251,20 +
7317.3.2014aauusia näppäimistöjä69201700 160,00 -
7417.3.2014aamainos kevätkärpäsessä65001700 200,00 -
7517.3.2014bbAtk-tietokone69201700 450,00 -
7617.3.2014bbKassa - Myynti ALV 2417003000 4 568,00 +
7720.3.2014ccautojen polttoaineet67051700 365,00 -
7824.3.2014aaEU yhteisöost - Kassa40601700 7 000,00 -
7924.3.2014aaKassa17003002 1 170,00 +
8024.3.2014bbtaximatka63801700 220,00 -
8124.3.2014bbSungsam 9600 -näyttö69201700 230,00 -
8224.3.2014bbSungsam 9600:n takuu69201700 70,00 -
8324.3.2014ccauton korjaus67251700 998,75 -
952.4.2014aaPankki 1 - Kassa17101700 1 601,00 -
967.4.2014ccautojen polttoaineet67051700 120,00 -
978.4.2014bbKassa - Myynti ALV 2417003000 4 500,00 +
10010.4.2014aataximatka63801700 55,00 -
10416.4.2014bbleimaisimia69201700 220,00 -
10516.4.2014bbmainos Tulkku-wappujulkaisussa65001700 500,00 -
10616.4.2014aatietokoneen hiiriä69201700 100,00 -
10716.4.2014aaKassa - Myynti ALV 2417003000 5 568,00 +
10822.4.2014ccautojen polttoaineet67051700 360,00 -
10923.4.2014aaEU yhteisöost - Kassa40601700 5 000,00 -
11023.4.2014bbKassa17003002 1 080,00 +
11123.4.2014bbtaxi63801700 180,00 -
11223.4.2014aakassakone69201700 190,00 -
11323.4.2014bbtaskulaskin69201700 85,00 -
1227.5.2014ccautojen polttoaineet67051700 160,00 -
1238.5.2014bbKassa - Myynti ALV 2417003000 4 900,00 +
12412.5.2014aataximatka63801700 62,00 -
12516.5.2014aaSungsam Galaksi -puhelin69201700 180,00 -
12616.5.2014aamainos65001700 150,00 -
12716.5.2014bbpöytäradio69201700 99,00 -
12816.5.2014bbKassa - Myynti ALV 2417003000 6 000,00 +
12922.5.2014ccautojen polttoaineet67051700 270,00 -
13023.5.2014aaEU yhteisöost - Kassa40601700 4 900,00 -
13123.5.2014aaKassa17003002 1 100,00 +
13223.5.2014bbtaximatka63801700 158,70 -
13323.5.2014bbadsl-reititin69201700 180,00 -
13423.5.2014aawifi-hub69201700 42,65 -
1352.5.2014aaPankki 1 - Kassa17101700 1 700,00 -
1542.6.2014ccSiirto pankkiin17101700 2 100,00 -
1556.6.2014ccautojen polttoaineet67051700 180,00 -
1566.6.2014aaKassa - Myynti ALV 2417003000 5 500,00 +
15812.6.2014bbtaximatka63801700 71,00 -
16216.6.2014bbAtk-laitteita69201700 180,00 -
16316.6.2014ccSiirto kassasta17101700 10 000,00 -
16416.6.2014aamainos kesälehdessä65001700 138,00 -
16516.6.2014aaKassa - Myynti ALV 2417003000 6 200,00 +
Tammikuu 2014 -AlkusaldoKauden debetKauden kreditKauden saldoLoppusaldo
Kesäkuu 2014 10 189,09 86 459,70 89 082,85- 2 623,15 7 565,94
 
1710 Pankki 1
23.1.2014ccvuokra61051710 1 895,00 -
33.1.2014ccPankki 1****1710 4 244,79 -
45.1.2014Laskujen 1101 ja 1102 maksut17101500 15 623,13 +
67.1.2014ccPankki 1****1710 2 100,00 -
77.1.2014ccALV-velka - Pankki 124641710 10 060,05 -
87.1.2014Laskun 1103 maksu17101500 3 604,90 +
108.1.2014ccSiirto kassasta17101700 25 000,00 +
1410.1.2014aalisäkeskusmuisti69201710 100,00 -
1810.1.2014Lsno 1104, 1105 ja 1106 maksut17101500 20 566,52 +
1912.1.2014Laskun 1107 maksu17101500 5 568,66 +
2420.1.2014ccMuut autokulut67351710 730,35 -
2520.1.2014ccautovakuutus67401710 1 234,50 -
2624.1.2014aa2101Kallen kangas Oy24301710 98 700,00 -
2728.1.2014ccMaksettu tililtä 1 ****1710 7 596,07 -
313.2.2014aavaatetelineitä myymälään11221710 3 250,00 -
333.2.2014ccvuokra61051710 1 895,00 -
343.2.2014ccPankki 1****1710 4 222,81 -
355.2.2014Lsno 1108 maksu17101500 9 766,31 +
3710.2.2014ccsiirto pankkiin17101700 10 000,00 +
3810.2.2014Lsno 1109, 1110 ja 1111 maksut17101500 22 241,98 +
3911.2.2014ccALV-velka - Pankki 124641710 11 806,45 -
4014.2.2014Lsno 1112 maksu17101500 6 159,14 +
4517.2.2014ccsiirto pankkiin17101700 5 000,00 +
4824.2.2014bbEU yhteisöost - Kassa40601710 7 000,00 -
5425.2.2014aa2102Lassin lumppu Oy24301710 1 220,00 -
5526.2.2014ccMaksettu tililtä 1 ****1710 7 178,08 -
623.3.2014bbmallinukkeja11221710 3 250,00 -
643.3.2014ccvuokra61051710 1 895,00 -
653.3.2014ccsiirto pankkiin17101700 500,00 +
664.3.2014Lsno 1113 maksu17101500 9 991,86 +
687.3.2014ccPankki 1****1710 4 390,49 -
6912.3.2014ccALV-velka - Pankki 124641710 7 969,16 -
7012.3.2014Lsno 1114, 1115 ja 1116 maksut17101500 22 160,26 +
7213.3.2014Lsno 1117 maksu17101500 7 229,51 +
8424.3.2014bb2103Räsäsen rätti Oy24301710 4 960,00 -
8528.3.2014ccMaksettu tililtä 1 ****1710 7 209,11 -
922.4.2014aahyllyjä myymälään11221710 2 800,00 -
932.4.2014bbmyllyjä myymälään11221710 12 000,00 -
942.4.2014ccvuokra61051710 1 945,00 -
952.4.2014aaPankki 1 - Kassa17101700 1 601,00 +
988.4.2014ccPankki 1****1710 4 670,46 -
998.4.2014Lsno 1118, 1119 ja 1120 maksut17101500 4 808,10 +
10110.4.2014Lsno 1121 maksu17101500 4 728,69 +
10214.4.2014ccALV-velka - Pankki 124641710 10 655,40 -
11423.4.2014aa2104Hannun hattu Oy24301710 5 700,00 -
11528.4.2014ccMaksettu tililtä 1 ****1710 6 706,19 -
1352.5.2014aaPankki 1 - Kassa17101700 1 700,00 +
1362.5.2014aatuoleja myymälään11221710 2 100,00 -
1372.5.2014ccvuokra61051710 1 945,00 -
1388.5.2014ccPankki 1****1710 4 177,02 -
13914.5.2014ccALV-velka - Pankki 124641710 10 171,59 -
14114.5.2014KTL lista laskujen maksut1122, 1123, 1124, 1125 ja 112617101500 14 269,59 +
14220.5.2014KTL lista laskujen maksut1127, 112817101500 5 929,07 +
14323.5.2014bb2105Keijon kenkä Oy24301710 5 200,00 -
14428.5.2014ccMaksettu tililtä 1 ****1710 6 922,79 -
1512.6.2014bbvalaisimia myymälään11221710 1 200,00 -
1532.6.2014ccvuokra61051710 1 995,00 -
1542.6.2014ccSiirto pankkiin17101700 2 100,00 +
1576.6.2014ccPankki 1****1710 4 245,91 -
15912.6.2014ccALV-velka - Pankki 124641710 3 909,80 -
16112.6.2014aa1109Pankki 1 - Myyntisaamise17101500 62 000,00 +
16316.6.2014ccSiirto kassasta17101700 10 000,00 +
Tammikuu 2014 -AlkusaldoKauden debetKauden kreditKauden saldoLoppusaldo
Kesäkuu 2014 160 636,74 270 548,72 279 251,02- 8 702,30 151 934,44
 
2000 Osakepääoma
Tammikuu 2014 -AlkusaldoKauden debetKauden kreditKauden saldoLoppusaldo
Kesäkuu 2014- 18 000,00 0,00 0,00 0,00- 18 000,00
 
2020 Ed. tilikausien voitto/tappio
Tammikuu 2014 -AlkusaldoKauden debetKauden kreditKauden saldoLoppusaldo
Kesäkuu 2014- 199 885,83 0,00 0,00 0,00- 199 885,83
 
2330 Eläkelainat pitkäaik.
Tammikuu 2014 -AlkusaldoKauden debetKauden kreditKauden saldoLoppusaldo
Kesäkuu 2014- 60 000,00 0,00 0,00 0,00- 60 000,00
 
2430 Ostovelat lyhytaik.
1710.1.2014aa2101Kallen kangas Oy40002430 98 700,00 -
2624.1.2014aa2101Kallen kangas Oy24301710 98 700,00 +
4720.2.2014aa2102Lassin lumppu Oy40002430 1 220,00 -
5425.2.2014aa2102Lassin lumppu Oy24301710 1 220,00 +
7113.3.2014bb2103Räsäsen rätti Oy30002430 4 960,00 -
8424.3.2014bb2103Räsäsen rätti Oy24301710 4 960,00 +
10314.4.2014aa2104Hannun hattu Oy30002430 5 700,00 -
11423.4.2014aa2104Hannun hattu Oy24301710 5 700,00 +
14014.5.2014bb2105Keijon kenkä Oy30002430 5 200,00 -
14323.5.2014bb2105Keijon kenkä Oy24301710 5 200,00 +
16012.6.2014bb2106Simon sukka Oy30002430 3 500,00 -
Tammikuu 2014 -AlkusaldoKauden debetKauden kreditKauden saldoLoppusaldo
Kesäkuu 2014- 4 300,00 115 780,00 119 280,00- 3 500,00- 7 800,00
 
2450 Siirtovelat lyhytaik.
Tammikuu 2014 -AlkusaldoKauden debetKauden kreditKauden saldoLoppusaldo
Kesäkuu 2014- 25 300,00 0,00 0,00 0,00- 25 300,00
 
2451 Laskennallinen verovelka
Tammikuu 2014 -AlkusaldoKauden debetKauden kreditKauden saldoLoppusaldo
Kesäkuu 2014- 552,96 0,00 0,00 0,00- 552,96
 
2461 Ennakonpidätysvelka
33.1.2014ccEnnakonpidätysvelka2461**** 4 083,45 +
2728.1.2014ccEnnakonpidätys ****2461 4 047,71 -
343.2.2014ccEnnakonpidätysvelka2461**** 4 047,71 +
5526.2.2014ccEnnakonpidätys ****2461 4 215,39 -
687.3.2014ccEnnakonpidätysvelka2461**** 4 215,39 +
8528.3.2014ccEnnakonpidätys ****2461 4 487,01 -
988.4.2014ccEnnakonpidätysvelka2461**** 4 487,01 +
11528.4.2014ccEnnakonpidätys ****2461 4 014,04 -
1388.5.2014ccEnnakonpidätysvelka2461**** 4 014,04 +
14428.5.2014ccEnnakonpidätys ****2461 4 076,48 -
1576.6.2014ccEnnakonpidätysvelka2461**** 4 076,48 +
Tammikuu 2014 -AlkusaldoKauden debetKauden kreditKauden saldoLoppusaldo
Kesäkuu 2014- 4 093,45 24 924,08 20 840,63 4 083,45- 10,00
 
2462 Sotuvelka
33.1.2014ccSotuvelka2462**** 161,34 +
2728.1.2014ccSotu 2.14% 60302462 175,10 -
343.2.2014ccSotuvelka2462**** 175,10 +
5526.2.2014ccSotu 2.14% 60302462 175,10 -
687.3.2014ccSotuvelka2462**** 175,10 +
8528.3.2014ccSotu 2.14% 60302462 183,45 -
988.4.2014ccSotuvelka2462**** 183,45 +
11528.4.2014ccSotu 2.14% 60302462 162,98 -
1388.5.2014ccSotuvelka2462**** 162,98 +
14428.5.2014ccSotu 2.14% 60302462 169,43 -
1576.6.2014ccSotuvelka2462**** 169,43 +
Tammikuu 2014 -AlkusaldoKauden debetKauden kreditKauden saldoLoppusaldo
Kesäkuu 2014- 161,34 1 027,40 866,06 161,34 0,00
 
2464 ALV-velka
77.1.2014ccALV-velka - Pankki 124641710 10 060,05 +
3031.1.2014ALV-velka2464**** 7 969,16 +
3911.2.2014ccALV-velka - Pankki 124641710 11 806,45 +
6128.2.2014ALV-velka****2464 10 655,40 -
6912.3.2014ccALV-velka - Pankki 124641710 7 969,16 +
9131.3.2014ALV-velka****2464 10 171,59 -
10214.4.2014ccALV-velka - Pankki 124641710 10 655,40 +
12130.4.2014ALV-velka****2464 3 909,80 -
13914.5.2014ccALV-velka - Pankki 124641710 10 171,59 +
15031.5.2014ALV-velka****2464 4 452,40 -
15912.6.2014ccALV-velka - Pankki 124641710 3 909,80 +
16830.6.2014ALV-velka****2464 13 519,10 -
Tammikuu 2014 -AlkusaldoKauden debetKauden kreditKauden saldoLoppusaldo
Kesäkuu 2014- 21 866,50 62 541,61 42 708,29 19 833,32- 2 033,18
 
2465 Yhteisöhankintojen ALV-velka
6028.2.2014yhteisöhank.suoritettava vero40602465 1 680,00 -
6128.2.2014Yhteisöhankintojen ALV-velka2465**** 1 680,00 +
9031.3.2014yhteisöhank.suoritettava vero40602465 1 680,00 -
9131.3.2014Yhteisöhankintojen ALV-velka2465**** 1 680,00 +
12030.4.2014yhteisöhank.suoritettava vero40602465 1 200,00 -
12130.4.2014Yhteisöhankintojen ALV-velka2465**** 1 200,00 +
14931.5.2014yhteisöhank.suoritettava vero40602465 1 176,00 -
15031.5.2014Yhteisöhankintojen ALV-velka2465**** 1 176,00 +
Tammikuu 2014 -AlkusaldoKauden debetKauden kreditKauden saldoLoppusaldo
Kesäkuu 2014 0,00 5 736,00 5 736,00 0,00 0,00
 
2466 Myynnin 24% ALV-velka
2831.1.2014Myynnin ALV-velka 24 %****2466 6 327,42 -
2931.1.2014Bruttokirjattujen ALV-velka30002466 6 128,38 -
3031.1.2014Myynnin 24% ALV-velka2466**** 12 455,80 +
5628.2.2014Myynnin ALV-velka 24 %****2466 7 268,76 -
5728.2.2014Bruttokirjattujen ALV-velka30002466 3 642,43 -
6128.2.2014Myynnin 24% ALV-velka2466**** 10 911,19 +
8631,3,2014Myynnin ALV-velka 24 %****2466 7 507,52 -
8731.3.2014Bruttokirjattujen ALV-velka30002466 2 682,43 -
9131.3.2014Myynnin 24% ALV-velka2466**** 10 189,95 +
11630.4.2014Myynnin ALV-velka 24 %****2466 3 165,04 -
11730.4.2014Bruttokirjattujen ALV-velka30002466 845,42 -
12130.4.2014Myynnin 24% ALV-velka2466**** 4 010,46 +
14531.5.2014Myynnin ALV-velka 24%****2466 3 360,26 -
14631.5.2014Bruttokirjattujen ALV-velka30002466 1 103,23 -
15031.5.2014Myynnin 24% ALV-velka2466**** 4 463,49 +
16630.6.2014Bruttokirjattujen ALV-velka30002466 13 587,10 -
16830.6.2014Myynnin 24% ALV-velka2466**** 13 587,10 +
Tammikuu 2014 -AlkusaldoKauden debetKauden kreditKauden saldoLoppusaldo
Kesäkuu 2014 0,00 55 617,99 55 617,99 0,00 0,00
 
2467 Myynnin 14% ALV velka
2831.1.2014Myynnin ALV-velka 14 %****2467 18,20 -
3031.1.2014Myynnin 14% ALV velka2467**** 18,20 +
5628.2.2014Myynnin ALV-velka 14 %****2467 75,18 -
5828.2.2014Bruttokirjattujen ALV-velka30022467 140,00 -
6128.2.2014Myynnin 14% ALV velka2467**** 215,18 +
8631.3.2014Myynnin ALV-velka 14 %****2467 72,80 -
8831.3.2014Bruttokirjattujen ALV-velka30022467 143,68 -
9131.3.2014Myynnin 14% ALV velka2467**** 216,48 +
11830.4.2014Bruttokirjattujen ALV-velka30022467 132,63 -
12130.4.2014Myynnin 14% ALV velka2467**** 132,63 +
14731.5.2014Bruttokirjattujen ALV-velka30022467 135,09 -
15031.5.2014Myynnin 14% ALV velka2467**** 135,09 +
Tammikuu 2014 -AlkusaldoKauden debetKauden kreditKauden saldoLoppusaldo
Kesäkuu 2014 0,00 717,58 717,58 0,00 0,00
 
3000 Myynti ALV 24%
12.1.2014aaKassa - Myynti ALV 2417003000 10 563,00 -
57.1.2014aaKassa - Myynti ALV 2417003000 12 460,00 -
1310.1.2014bbKassa - Myynti ALV 2417003000 8 640,30 -
2931.1.2014Bruttokirjattujen ALV-velka30002466 6 128,38 +
323.2.2014bbMyyntisaamiset lyhytaik.15003000 10 000,00 -
3610.2.2014bbKassa - Myynti ALV 2417003000 4 251,20 -
4417.2.2014bbKassa - Myynti ALV 2417003000 4 568,00 -
5728.2.2014Bruttokirjattujen ALV-velka30002466 3 642,43 +
633.3.2014aaMyyntisaamiset lyhytaik.15003000 10 000,00 -
677.3.2014aaKassa - Myynti ALV 2417003000 4 251,20 -
7113.3.2014bb2103Räsäsen rätti Oy30002430 4 960,00 +
7617.3.2014bbKassa - Myynti ALV 2417003000 4 568,00 -
8731.3.2014Bruttokirjattujen ALV-velka30002466 2 682,43 +
978.4.2014bbKassa - Myynti ALV 2417003000 4 500,00 -
10314.4.2014aa2104Hannun hattu Oy30002430 5 700,00 +
10716.4.2014aaKassa - Myynti ALV 2417003000 5 568,00 -
11730.4.2014Bruttokirjattujen ALV-velka30002466 845,42 +
1238.5.2014bbKassa - Myynti ALV 2417003000 4 900,00 -
12816.5.2014bbKassa - Myynti ALV 2417003000 6 000,00 -
14014.5.2014bb2105Keijon kenkä Oy30002430 5 200,00 +
14631.5.2014Bruttokirjattujen ALV-velka30002466 1 103,23 +
1522.6.2014aa1109Myyntisaamise - Myynti ALV 2415003000 62 000,00 -
1566.6.2014aaKassa - Myynti ALV 2417003000 5 500,00 -
16012.6.2014bb2106Simon sukka Oy30002430 3 500,00 +
16516.6.2014aaKassa - Myynti ALV 2417003000 6 200,00 -
16630.6.2014Bruttokirjattujen ALV-velka30002466 13 587,10 +
Tammikuu 2014 -AlkusaldoKauden debetKauden kreditKauden saldoLoppusaldo
Kesäkuu 2014 0,00 47 348,99 163 969,70- 116 620,71- 116 620,71
 
3002 Myynti ALV 14%
4924.2.2014aaKassa17003002 1 140,00 -
5828.2.2014Bruttokirjattujen ALV-velka30022467 140,00 +
7924.3.2014aaKassa17003002 1 170,00 -
8831.3.2014Bruttokirjattujen ALV-velka30022467 143,68 +
11023.4.2014bbKassa17003002 1 080,00 -
11830.4.2014Bruttokirjattujen ALV-velka30022467 132,63 +
13123.5.2014aaKassa17003002 1 100,00 -
14731.5.2014Bruttokirjattujen ALV-velka30022467 135,09 +
Tammikuu 2014 -AlkusaldoKauden debetKauden kreditKauden saldoLoppusaldo
Kesäkuu 2014 0,00 551,40 4 490,00- 3 938,60- 3 938,60
 
3010 Myynti ALV 24% nettokirjaus
2831.1.2014Myynti ALV 24 %****3010 26 364,19 -
5628.2.2014Myynti ALV 24 %****3010 30 286,49 -
8631,3,2014Myynti ALV 24 %****3010 31 281,31 -
11630.4.2014Myynti ALV 24 %****3010 13 187,67 -
14531.5.2014Myynri ALV 24%****3010 14 001,03 -
Tammikuu 2014 -AlkusaldoKauden debetKauden kreditKauden saldoLoppusaldo
Kesäkuu 2014 0,00 0,00 115 120,69- 115 120,69- 115 120,69
 
3012 Myynti ALV 14% nettokirjaus
2831.1.2014Myynti ALV 14 %****3012 130,00 -
5628.2.2014Myynti ALV 14 %****3012 537,00 -
8631.3.2014Myynti ALV 14 %****3012 520,00 -
Tammikuu 2014 -AlkusaldoKauden debetKauden kreditKauden saldoLoppusaldo
Kesäkuu 2014 0,00 0,00 1 187,00- 1 187,00- 1 187,00
 
3020 Veroton myynti
2831.1.2014Myynti ALV 0 %****3020 12 523,40 -
Tammikuu 2014 -AlkusaldoKauden debetKauden kreditKauden saldoLoppusaldo
Kesäkuu 2014 0,00 0,00 12 523,40- 12 523,40- 12 523,40
 
4000 Ostot ALV 24% bruttokirjaus
1710.1.2014aa2101Kallen kangas Oy40002430 98 700,00 +
2931.1.2014Bruttokirjattujen ALV-saaminen15364000 19 103,23 -
4720.2.2014aa2102Lassin lumppu Oy40002430 1 220,00 +
5728.2.2014Bruttokirjattujen ALV-saaminen15364000 236,13 -
Tammikuu 2014 -AlkusaldoKauden debetKauden kreditKauden saldoLoppusaldo
Kesäkuu 2014 0,00 99 920,00 19 339,36 80 580,64 80 580,64
 
4060 EU yhteisöosto
4824.2.2014bbEU yhteisöost - Kassa40601710 7 000,00 +
6028.2.2014yhteisöhank.suoritettava vero40602465 1 680,00 +
6028.2.2014yhteisöhank.vähennettävä vero15354060 1 680,00 -
7824.3.2014aaEU yhteisöost - Kassa40601700 7 000,00 +
9031.3.2014yhteisöhank.suoritettava vero40602465 1 680,00 +
9031.3.2014yhteisöhank.vähennettävä vero15354060 1 680,00 -
10923.4.2014aaEU yhteisöost - Kassa40601700 5 000,00 +
12030.4.2014yhteisöhank.suoritettava vero40602465 1 200,00 +
12030.4.2014yhteisöhank.vähennettävä vero15354060 1 200,00 -
13023.5.2014aaEU yhteisöost - Kassa40601700 4 900,00 +
14931.5.2014yhteisöhank.suoritettava vero40602465 1 176,00 +
14931.5.2014yhteisöhank.vähennettävä vero15354060 1 176,00 -
Tammikuu 2014 -AlkusaldoKauden debetKauden kreditKauden saldoLoppusaldo
Kesäkuu 2014 0,00 29 636,00 5 736,00 23 900,00 23 900,00
 
6000 Palkat ja palkkiot
2728.1.2014ccRahapalkka 6000**** 11 000,40 +
5526.2.2014ccRahapalkka 6000**** 11 000,40 +
8528.3.2014ccRahapalkka 6000**** 11 750,40 +
11528.4.2014ccRahapalkka 6000**** 10 434,00 +
14428.5.2014ccRahapalkka 6000**** 10 729,20 +
Tammikuu 2014 -AlkusaldoKauden debetKauden kreditKauden saldoLoppusaldo
Kesäkuu 2014 0,00 54 914,40 0,00 54 914,40 54 914,40
 
6020 Eläkekulut
2728.1.2014ccTT-tyelmaksu ****6020 485,06 -
5526.2.2014ccTT-tyelmaksu ****6020 485,06 -
8528.3.2014ccTT-tyelmaksu ****6020 510,13 -
11528.4.2014ccTT-tyelmaksu ****6020 453,63 -
14428.5.2014ccTT-tyelmaksu ****6020 470,43 -
Tammikuu 2014 -AlkusaldoKauden debetKauden kreditKauden saldoLoppusaldo
Kesäkuu 2014 0,00 0,00 2 404,31- 2 404,31- 2 404,31
 
6030 Sotu
2728.1.2014ccSotu 2.14% 60302462 175,10 +
5526.2.2014ccSotu 2.14% 60302462 175,10 +
8528.3.2014ccSotu 2.14% 60302462 183,45 +
11528.4.2014ccSotu 2.14% 60302462 162,98 +
14428.5.2014ccSotu 2.14% 60302462 169,43 +
Tammikuu 2014 -AlkusaldoKauden debetKauden kreditKauden saldoLoppusaldo
Kesäkuu 2014 0,00 866,06 0,00 866,06 866,06
 
6040 Muut henkilövakuutukset
2728.1.2014ccTyöttömyysvakuutus ****6040 35,80 -
5526.2.2014ccTyöttömyysvakuutus ****6040 35,80 -
8528.3.2014ccTyöttömyysvakuutus ****6040 37,13 -
11528.4.2014ccTyöttömyysvakuutus ****6040 32,97 -
14428.5.2014ccTyöttömyysvakuutus ****6040 34,48 -
Tammikuu 2014 -AlkusaldoKauden debetKauden kreditKauden saldoLoppusaldo
Kesäkuu 2014 0,00 0,00 176,18- 176,18- 176,18
 
6105 Vuokrat
23.1.2014ccvuokra61051710 1 895,00 +
333.2.2014ccvuokra61051710 1 895,00 +
643.3.2014ccvuokra61051710 1 895,00 +
942.4.2014ccvuokra61051710 1 945,00 +
1372.5.2014ccvuokra61051710 1 945,00 +
1532.6.2014ccvuokra61051710 1 995,00 +
Tammikuu 2014 -AlkusaldoKauden debetKauden kreditKauden saldoLoppusaldo
Kesäkuu 2014 0,00 11 570,00 0,00 11 570,00 11 570,00
 
6300 Päivärahat
2728.1.2014ccOsapäiväraha 6300**** 108,00 +
2728.1.2014ccPäiväraha 6300**** 468,00 +
5526.2.2014ccPäiväraha 6300**** 390,00 +
5526.2.2014ccOsapäiväraha 6300**** 72,00 +
8528.3.2014ccPäiväraha 6300**** 273,00 +
8528.3.2014ccOsapäiväraha 6300**** 54,00 +
11528.4.2014ccOsapäiväraha 6300**** 90,00 +
11528.4.2014ccPäiväraha 6300**** 390,00 +
14428.5.2014ccPäiväraha 6300**** 390,00 +
14428.5.2014ccOsapäiväraha 6300**** 90,00 +
Tammikuu 2014 -AlkusaldoKauden debetKauden kreditKauden saldoLoppusaldo
Kesäkuu 2014 0,00 2 325,00 0,00 2 325,00 2 325,00
 
6380 Henkilökuljetus ALV 10%
5024.2.2014aataksimatka63801700 220,00 +
5928.2.2014Bruttokirjattujen ALV-saaminen15406380 20,00 -
8024.3.2014bbtaximatka63801700 220,00 +
8931.3.2014Bruttokirjattujen ALV-saaminen15406380 20,00 -
10010.4.2014aataximatka63801700 55,00 +
11123.4.2014bbtaxi63801700 180,00 +
11930.4.2014Bruttokirjattujen ALV-saaminen15406380 21,36 -
12412.5.2014aataximatka63801700 62,00 +
13223.5.2014bbtaximatka63801700 158,70 +
14831.5.2014Bruttokirjattujen ALV-saaminen15406380 20,06 -
15812.6.2014bbtaximatka63801700 71,00 +
16730.6.2014Bruttokirjattujen ALV-saaminen15406380 6,45 -
Tammikuu 2014 -AlkusaldoKauden debetKauden kreditKauden saldoLoppusaldo
Kesäkuu 2014 0,00 966,70 87,87 878,83 878,83
 
6395 Muut matkakulut
2728.1.2014ccKm korvaus 6395**** 588,24 +
5526.2.2014ccKm korvaus 6395**** 451,93 +
8528.3.2014ccKm korvaus 6395**** 165,98 +
11528.4.2014ccKm korvaus 6395**** 292,83 +
14428.5.2014ccKm korvaus 6395**** 294,98 +
Tammikuu 2014 -AlkusaldoKauden debetKauden kreditKauden saldoLoppusaldo
Kesäkuu 2014 0,00 1 793,96 0,00 1 793,96 1 793,96
 
6500 Mainoskulut ALV 24%
118.1.2014bbmainos päivälehdessä65001700 650,00 +
1510.1.2014aamainos iltapäivälehdessä65001700 3 521,00 +
2931.1.2014Bruttokirjattujen ALV-saaminen15366500 807,29 -
4217.2.2014aamainos mainoslehtisessä65001700 200,00 +
5728.2.2014Bruttokirjattujen ALV-saaminen15366500 38,71 -
7417.3.2014aamainos kevätkärpäsessä65001700 200,00 +
8731.3.2014Bruttokirjattujen ALV-saaminen15366500 38,71 -
10516.4.2014bbmainos Tulkku-wappujulkaisussa65001700 500,00 +
11730.4.2014Bruttokirjattujen ALV-saaminen15366500 96,77 -
12616.5.2014aamainos65001700 150,00 +
14631.5.2014Bruttokirjattujen ALV-saaminen15366500 29,03 -
16416.6.2014aamainos kesälehdessä65001700 138,00 +
16630.6.2014Bruttokirjattujen ALV-saaminen15366500 26,71 -
Tammikuu 2014 -AlkusaldoKauden debetKauden kreditKauden saldoLoppusaldo
Kesäkuu 2014 0,00 5 359,00 1 037,22 4 321,78 4 321,78
 
6705 Autojen poltto ja voit.ain.
1610.1.2014ccpolttoaine67051700 390,00 +
4620.2.2014ccautojen polttoaineet67051700 365,00 +
7720.3.2014ccautojen polttoaineet67051700 365,00 +
967.4.2014ccautojen polttoaineet67051700 120,00 +
10822.4.2014ccautojen polttoaineet67051700 360,00 +
1227.5.2014ccautojen polttoaineet67051700 160,00 +
12922.5.2014ccautojen polttoaineet67051700 270,00 +
1556.6.2014ccautojen polttoaineet67051700 180,00 +
Tammikuu 2014 -AlkusaldoKauden debetKauden kreditKauden saldoLoppusaldo
Kesäkuu 2014 0,00 2 210,00 0,00 2 210,00 2 210,00
 
6725 Autojen korjaus ja huolto
5325.2.2014ccauton korjaus67251700 998,75 +
8324.3.2014ccauton korjaus67251700 998,75 +
Tammikuu 2014 -AlkusaldoKauden debetKauden kreditKauden saldoLoppusaldo
Kesäkuu 2014 0,00 1 997,50 0,00 1 997,50 1 997,50
 
6735 Muut autokulut
2420.1.2014ccMuut autokulut67351710 730,35 +
Tammikuu 2014 -AlkusaldoKauden debetKauden kreditKauden saldoLoppusaldo
Kesäkuu 2014 0,00 730,35 0,00 730,35 730,35
 
6740 Autovakuutukset ja -verot
2520.1.2014ccautovakuutus67401710 1 234,50 +
Tammikuu 2014 -AlkusaldoKauden debetKauden kreditKauden saldoLoppusaldo
Kesäkuu 2014 0,00 1 234,50 0,00 1 234,50 1 234,50
 
6900 Toimistotarv. ALV 24%
2220.1.2014aaA4-tulostinpaperia69001700 50,00 +
2320.1.2014aakansioita69001700 50,00 +
2931.1.2014Bruttokirjattujen ALV-saaminen15366900 19,35 -
Tammikuu 2014 -AlkusaldoKauden debetKauden kreditKauden saldoLoppusaldo
Kesäkuu 2014 0,00 100,00 19,35 80,65 80,65
 
6920 Atk-kulut ALV 24%
98.1.2014bbPH OrpBook 740 -tietokone69201700 852,00 +
1210.1.2014aaGL E591L -tietokone69201700 1 490,00 +
1410.1.2014aalisäkeskusmuisti69201710 100,00 +
2014.1.2014bblisäakku tietokoneeseen69201700 110,00 +
2114.1.2014bbulkoinen kovalevy69201700 100,00 +
2931.1.2014Bruttokirjattujen ALV-saaminen15366920 513,29 -
4117.2.2014aaAtk-laitteita69201700 160,00 +
4317.2.2014bbPH 404 -tulostin69201700 450,00 +
5124.2.2014bbtietokoneen korjaus69201700 230,00 +
5224.2.2014bblaskin69201700 70,00 +
5728.2.2014Bruttokirjattujen ALV-saaminen15366920 176,13 -
7317.3.2014aauusia näppäimistöjä69201700 160,00 +
7517.3.2014bbAtk-tietokone69201700 450,00 +
8124.3.2014bbSungsam 9600 -näyttö69201700 230,00 +
8224.3.2014bbSungsam 9600:n takuu69201700 70,00 +
8731.3.2014Bruttokirjattujen ALV-saaminen15366920 176,13 -
10416.4.2014bbleimaisimia69201700 220,00 +
10616.4.2014aatietokoneen hiiriä69201700 100,00 +
11223.4.2014aakassakone69201700 190,00 +
11323.4.2014bbtaskulaskin69201700 85,00 +
11730.4.2014Bruttokirjattujen ALV-saaminen15366920 115,16 -
12516.5.2014aaSungsam Galaksi -puhelin69201700 180,00 +
12716.5.2014bbpöytäradio69201700 99,00 +
13323.5.2014bbadsl-reititin69201700 180,00 +
13423.5.2014aawifi-hub69201700 42,65 +
14631.5.2014Bruttokirjattujen ALV-saaminen15366920 97,09 -
16216.6.2014bbAtk-laitteita69201700 180,00 +
16630.6.2014Bruttokirjattujen ALV-saaminen15366920 34,84 -
Tammikuu 2014 -AlkusaldoKauden debetKauden kreditKauden saldoLoppusaldo
Kesäkuu 2014 0,00 5 748,65 1 112,64 4 636,01 4 636,01
 
7400 Korkokulut
67.1.2014ccKorkokulut7400**** 2 000,00 +
Tammikuu 2014 -AlkusaldoKauden debetKauden kreditKauden saldoLoppusaldo
Kesäkuu 2014 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00
 
7500 Muut rahoituskulut
67.1.2014ccMuut rahoituskulut7500**** 100,00 +
Tammikuu 2014 -AlkusaldoKauden debetKauden kreditKauden saldoLoppusaldo
Kesäkuu 2014 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00
 
ALKUSALDOKAUDEN DEBETKAUDEN KREDITKAUDEN SALDOLOPPUSALDO
Debet yhteensä: 334 160,081 183 284,30 266 796,34 565 552,86
Kredit yhteensä:- 334 160,08-1 183 284,30- 266 796,34- 565 552,86

Tase ja tuloslaskelma       Tase ja tuloslaskelma tileittäin       Päiväkirja       Pääkirja